RSS

Archiwa miesięczne: Kwiecień 2012

ORA w Katowicach: deregulacja powinna objąć zawodowych polityków

Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach uważa, że deregulacja winna przede wszystkim obejmować grupę zawodowych polityków i proponuje zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu.

Adwokaci katowiccy uważają, że zawód polityka stał się zawodem zamkniętym dla aktywnych społecznie obywateli. – Ukształtowany system partyjny skutecznie wyeliminował możliwość wpływu na rządy w państwie dla rzeszy osób nie związanych z kastą politycznych „celebrytów”, monopolizującą życie polityczne ostatniego dwudziestolecia. – czytamy w uchwale.

Adwokaci tłumaczą, że ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu powinna ulec zmianie poprzez wprowadzenie okręgów jednomandatowych i ograniczenie do 500 liczby podpisów osób popierających kandydata. Według ORA w Katowicach w ten sposób umożliwi się czynny udział w wyborach osobom wyróżniającym się pozytywnie w lokalnych społecznościach, których system partyjny skutecznie eliminuje.

Adwokaci zadeklarowali, że przygotują projekt odpowiednich zmian ustawodawczych, a postulaty upowszechnią w całym prawniczym środowisku i poza nim.

czytaj uchwałę:

Materiał pochodzi z http://www.adwokatura.pl

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Kwiecień 6, 2012 w Uncategorized

 

Dowolność w opłatach za izby wytrzeźwień niekonstytucyjna

Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją zasady ustalania wysokości opłat za pobyt w izbach wytrzeźwień.TK stwierdził dziś, że kwestionowany przez RPO Irenę Lipowicz przepis ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie zawiera wymaganych przez konstytucję wytycznych co do treści aktu wykonawczego. Ich brak stanowi o sprzeczności zarówno przepisu ustawy, jak i wydanego na jej podstawie rozporządzenia ws. organizacji izb wytrzeźwień – uznał TK. Rozporządzenie ministra zdrowia z 2004 r. ustala maksymalną wysokość opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień na 250 zł.

Trybunał podkreślił, że ustawodawca pozostawił organowi wykonawczemu niedopuszczalną dowolność w kształtowaniu wysokości i charakteru prawnego opłaty. Trybunał zwrócił uwagę, że charakter opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień – związany z przymusowym zatrzymaniem obywatela – wymaga, aby to ustawa określała maksymalną jej wysokość.

Trwają już prace nad doprecyzowaniem przepisów 

Lipowicz uważała, że ustawowe upoważnienie dla ministra nie spełnia warunków konstytucyjności, bo nie zawiera jakichkolwiek wytycznych, pozwalających na ustalenie, czym powinien kierować się organ, określając maksymalną wysokość opłat.

Ministerstwo Zdrowia napisało do TK, że trwają już prace nad doprecyzowaniem przepisów tak, by odpowiadały postulatom RPO. Według projektów opłata za pobyt w izbie ma mieć charakter stały i wynosić 350 zł. Zdaniem MZ nowe przepisy, znajdujące się obecnie w fazie uzgodnień, „eliminują wszelką dowolność”.

Resort wnosił, by w przypadku orzeczenia o niekonstytucyjności odroczyć utratę mocy obecnych zapisów o 12 miesięcy – aby nowe zdążyły wejść w tym czasie w życie. TK odroczył to o 9 miesięcy.

Z danych resortu zdrowia wynika, że w 2010 r. w izbach wytrzeźwień zatrzymano ponad 200 tys. osób, w tym ponad 184 tys. mężczyzn i ponad 15 tys. kobiet.

Materiał pochodzi z http://www.tvn24.pl

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Kwiecień 3, 2012 w Uncategorized