RSS

Archiwa miesięczne: Wrzesień 2012

VAT OD DARMOWYCH PORAD PRAWNYCH

W połowie maja Naczelna Rada Adwokacka zwróciła się m.in. do Ministra Finansów z zapytaniem o wyjaśnienie problemu świadczenia darmowej pomocy prawnej przy okazji ogólnopolskiej akcji „Adwokaci Pro Bono” na gruncie podatku od towarów i usług. Od dnia 1 maja br. prawnicy obowiązani są bowiem rejestrować w kasie fiskalnej oraz wydawać swoim klientom paragony z tytułu świadczonych usług. Jednocześnie uchylanie się od tego obowiązku może skutkować określonymi konsekwencjami karno-skarbowymi. Wprowadzone zmiany spowodowały wiele niejasności co do konieczności opodatkowania udzielanych za darmo porad prawnych.

W odpowiedzi z dnia 1 czerwca 2011 r. (PT3/812/41/217/11/LWA/BMI9 6850) Ministerstwo Finansów poinformowało, iż to, czy darmowe porady prawne udzielane przez prawników podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zależy w głównej mierze od tego, czy korzyści z udzielonej porady odnosi osoba (podmiot) uzyskujący darmową poradę, czy też udzielający porady. Z brakiem opodatkowania, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, będziemy mieli do czynienia „jeżeli celem prowadzonych nieodpłatnie działań jest budowanie pozytywnego wizerunku kancelarii, co w efekcie prowadzi do pozyskania nowych klientów, a działania te znajdują odzwierciedlenie np. w podejmowanych przez podatnika akcjach informacyjnych (…) w takiej sytuacji włączenie się w działalność pro bono celem uzyskania z tego tytułu korzyści dla kancelarii odsuwa w świetle przepisów o podatku od towarów i usług na dalszy plan analizę korzyści, które w ramach tego działania odnosi podmiot uzyskujący nieodpłatną poradę prawną”. Jeżeli jednak prawnik udzieli porady prawnej w ramach pomocy prawnej, wsparcia prawnego wówczas obowiązany będzie (zgodnie z udzieloną informacją) opodatkować taką usługę – „w innym przypadku, jeśli celem nieodpłatnego świadczenia jest przede wszystkim udzielenie danemu podmiotowi korzyści w postaci bezpłatnego wsparcia prawnego, usługi takie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych a podstawą opodatkowania tych usług jest koszt ich świadczenia poniesiony przez podatnika zgodnie z art. 29 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Wydana informacja (nie interpretacja, co zaznacza Minister Finansów) budzi zdumienie, bowiem zgodnie z twierdzeniami Ministerstwa Finansów, jeżeli adwokat udziela darmowych porad mając na względzie promocję firmy lub, ogólniej rzecz ujmując, określone cele gospodarcze, wówczas takiej czynności nie opodatkuje, natomiast jeżeli porady udzieli charytatywnie, podatek w stawce podstawowej jak najbardziej doliczy do kosztu wykonanej usługi. Zaistniałą sytuację można było rozwiązać w sposób szybszy i prostszy, bez konieczności wydawania rachitycznych wyjaśnień. Otóż zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, Minister Finansów może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić inne niż określone w art. 43-81 zwolnienia od podatku. Uniknięto by zapewne wielu problemów, w szczególności mając na uwadze to, iż podobne działania prowadzone są już od kilku lat.
Adrian Kozakiewicz
Młodszy Konsultant Podatkowy
ISP Modzelewski

Materiał pochodzi z http://www.iform.pl

Więcej pod: http://www.fakt.pl/Opodatkuja-darmowe-porady-prawne,artykuly,132347,1.html

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Wrzesień 9, 2012 w Uncategorized

 

Tagi: , , ,